Střípky z gymnázia

Zeměpisná beseda o Africe

,

11. listopadu se studenti tříd prima a sekunda zúčastnili zeměpisné besedy o Africe. Celou besedu organizovaly paní učitelky Lucie Albrechtová a Lenka Pavelková ve spolupráci s cestovatelem Tomášem Kubešem. Ten studenty seznámil se životem v Africe. Vyprávěl jim o tom, co Afričané prožívají každý den, o jejich víře, zvycích, stravě, škole a dopravě v různých částech kontinentu a různých kmenech, které se od sebe výrazně liší. Vyprávěl také o afrických zvířatech, která kvůli pytláctví bohužel velmi rychle vymírají.

Studenti odcházeli v dobré náladě a s novými znalostmi, za které jsou mu velmi vděční.