Střípky z gymnázia

Jak na volitelné předměty: druháci

,

Všechny žáky druhého ročníku a sexty gymnázia čeká v následujících týdnech tradiční období rozhodování. Opět totiž přišel čas vybrat si volitelné předměty na další rok.

Volitelné předměty jsou nabízeny pro třetí a čtvrtý ročník, což znamená, že si je volí studenti již během předchozího ročníku (druhý a třetí ročník).

Počet předmětů a hodin

Ve třetím ročníku (septimě) žáci studují dva volitelné předměty po dvou hodinách (celkem tedy 4 hodiny týdně). Ve čtvrtém ročníku (oktávě) potom čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech hodinách (celkem 10 hodin týdně).

Ve třetím ročníku tedy žáci volí dva předměty. První je konverzace v cizím jazyce z následující nabídky:

Konverzace v anglickém jazyce – Konverzace ve francouzském jazyce – Konverzace v německém jazyce – Konverzace v ruském jazyce

Druhý je jeden z následující nabídky:

Média a my – Literární seminář – Latinský jazyk 1 – Komunikace ve společenském styku – Stát a občan – Mezníky dvacátého století – Regionální geografie – Geografický informační systém – Rovnice a geometrie v prostoru – Deskriptivní geometrie 1 – Počítače ve fyzice – Technická fyzika – Lékařská chemie a toxikologie – Obecná biologie – Informační technologie v praxi – Základy objektového programování – Třetí cizí jazyk (francouzský) – Třetí cizí jazyk (německý) – Třetí cizí jazyk (ruský)

Modelový příklad

Pro modelový příklad jsme zvolili studenta letošního 2. ročníku (sexty), který by chtěl po maturitě studovat práva.

Nejprve ho čeká volba dvou předmětů do 3. ročníku. Vybere si jednu konverzaci (třeba v angličtině) a jeden specializovaný předmět, který se týká jeho oboru. Žák si projde nabídku pro třetí, ale také pro čtvrtý ročník, aby rozhodl, jak nejlépe volbu předmětů zkombinovat. Vybírá předmět Mezníky dvacátého století s tím, že předpokládá ve čtvrtém ročníku volbu předmětu Mezníky moderní doby.

Předpokládá, že za rok bude volit čtyři předměty pro 4. ročník.

1) Rozhodne se, zda pokračovat v konverzaci v angličtině, nebo zvolit jiný jazyk. Protože je průměrně jazykově nadaný, uzná, že s přechodem na konverzace v jiném jazyce, aniž by absolvoval její první rok, by mohl být problém, a rozhodne se pokračovat v konverzaci ve stejném jazyce.

2) Zvolí jeden dvouhodinový předmět z tabulky 4. volitelný. Pro jeho volbu studia práv se nabízí předmět Mezníky moderní doby.

3) Nyní musí zvolit dva předměty z poslední skupiny. Zde se mu nabízí Historický seminář a Společenskovědní seminář, protože předpokládá, že bude maturovat v rámci profilových zkoušek z Dějepisu a Základů společenských věd.

Doporučujeme proto všem žákům před volbou prostudovat celou nabídku volitelných předmětů na dva roky dopředu a promyslet případnou kombinaci výběru.

Také se nabízí možnost vytvořit skupinu spolužáků s podobnou studijní profilací a vymyslet společnou strategii výběru volitelných předmětů. Ve větší skupině si v podstatě zajistíte, že daný volitelný předmět bude otevřen.

Během příštích týdnů proběhne krátká konzultační schůzka věnovaná nabídce a volbě volitelných předmětů v tomto školním roce.

Hodně štěstí při výběru.

Pozn. red.: Názvy předmětů jsou z důvodu snazší orientace uváděny s velkým písmenem. Přehled a anotace volitelných předmětů naleznete na stránkách školy.