Střípky z gymnázia

Jak bojovat s prokrastinací?

,

S prokrastinací neboli chorobným odkládáním věcí bojuje téměř každý. Odkládání povinností na později je aktuální také pro studenty. Jak tuto závislost lze ovlivnit a omezit radil studentům semináře Stát a občan Martin Mišinec, konzultant při institutu GrowJOB během dvouhodinové přednášky, která proběhla ve středu 23. ledna.

Martin Mišinec studenty nejprve s tímto termínem a problémem seznámil. Dále zmínil významné světové psychology, kteří se daným tématem zabývají. Vysvětlil studentům množství souvisejících pojmů, které z praxe každý dobře zná. Jedním z nich byla rozhodovací paralýza, problém s tím, rozhodnout se z několika možností, nebo konformita, přizpůsobení se společnosti, z níž je potřeba občas vybočit a projevit své hrdinství.

Na závěr besedy všem Martin Mišinec poradil, jak dodržet svá předsevzetí a povinnosti a překračovat překážky co nejefektivněji. Doporučil studentům psát si tzv. „buzerlístek“ a neklást si příliš vysoké nároky. Všem studentům byl ochoten odpovědět na doplňující otázky, a to i zpětně elektronickou formou.