Střípky z gymnázia

Inspekce na gymnáziu

,

Čtvrteční návštěvou vedoucího týmu Mgr. Radka Dlouhého skončila na gymnáziu inspekční mise České školní inspekce. Ta zde  v předchozím týdnu prováděla komplexní inspekci. Její tři členové (spolu s už zmíněným Mgr. Radkem Dlouhým – přírodní vědy to byly Mgr. Kamila Havlíčková – humanitní předměty a PaedDr. Jana Hornová – cizí jazyky) se zaměřovali především na fungování školy z hlediska výchovně-vzdělávacího procesu, dvě pracovnice pak kontrolovaly hospodaření školy.

Úkolem hloubkové inspekce byly především kontrola a hodnocení procesu ze všech možných úhlů pohledu: od řízení školy, přes personální složku, bezpečnost práce, materiální podmínky, průběh, výsledky a hodnocení vzdělávacího procesu až po čerpání veřejných prostředků v souladu s legislativou. Inspekce se také zaměřila na Školní vzdělávací program gymnázia z hlediska jeho naplňování a souladu se závaznými normami.

Členové inspekce se setkali a hovořili s vedením školy, výchovou poradkyní, metodičkou prevence a předsedy předmětových komisí a samozřejmě i navštívili některé hodiny. Inspekční zpráva bude zveřejněna na stránkách školy, podle slov ředitelky gymnázia Mgr. Ivy Kadeřábkové však inspekce odjížděla ze školy velmi spokojená.