Střípky z gymnázia

Historické prameny z dějin každodennosti

,

Ve čtvrtek 9. listopadu navštívil gymnázium PhDr. Roman Zaoral z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ten se zabývá mimo jiné tzv. dějinami každodennosti. Šlo o hodinovou besedu, na níž zúčastněným studentům vyprávěl o historických pramenech 16. století. Každý v hudebním sále měl možnost nahlédnout do dokumentů z této doby a společně s panem doktorem je interpretovat a proniknout tak do let minulých. Tématem byly zápisy v matrikách, svatební smlouvy a další dokumenty. Celá přednáška byla zakončena potleskem a pozvánkou na možná studia tohoto oboru.