Střípky z gymnázia

Gymnazisté úspěšní v EuropaSecura

,

EuropaSecura – soutěž pro středoškoláky. Tak zní její slogan, ale co si pod ním představit? To, že jde o mezioborovou soutěž kombinující poznatky z geografie, mezinárodních vztahů a znalosti o aktuálním dění, v letošním 15. ročníku soutěže zjistil náš tým ve složení Viktorie Stašová, Vojtěch Kozel a David Bálek.

Během několika měsíců jsme si prošli několika koly. Prvním z nich byl online test. Jeho zaměření sice bylo na fungování EU a NATO, společně se současným politickým děním, ale nešlo ani tak o znalosti jako spíš o schopnost vyhledávat a rozpoznat důvěryhodné zdroje. Kolem se nám úspěšně podařilo projít, ačkoliv jsme se na jeho konání nemohli kvůli lyžařskému kurzu prvních ročníků fyzicky sejít v jedné místnosti.

Postup do krajského kola znamenal psaní bezpečnostní analýzy; našemu týmu bylo přiděleno téma Afghánistán. Soustředili jsme se jak na minulost, tak na možnosti budoucího vývoje a vytvoření doporučení pro jednotlivé mezinárodní organizace. Nejen, že jsme se při psaní ujasnili, jak správně citovat, ale hlavně jsme se naučili diskutovat a poté si vytvořit společný názor na věc, i když každý z nás problematiku vnímal trošku odlišně.

Naše práce byla oceněna dostatkem bodů na to, abychom se probojovali do ústní části krajského kola. 27. května jsme se společně vydali do Prahy a věnovali pět hodin intenzivním debatám s ostatními týmy; obhajovali jsme svou práci, ale především jsme oponovali jiným. Únava na nás sice padala rychle, ale touha dostat se do celostátního kola předčila jakékoliv vyčerpání. Body za písemnou část krajského kola se sečetly s těmi za ústní a náš tým se ukázal být vítězem za Středočeský kraj.

Co se bude dít v celostátním kole, jsme věděli pouze částečně – a tak jsme na týdenní pobyt na vojenské základně v Brdech s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR 6. června odjeli netušíce, co čekat, přesto natěšení. Věřím, že mluvím za celý tým, když řeknu, že zážitek byl velice intenzivní. Kombinace jednání EU, při kterých jsme zastupovali zájmy Francie, přednášek příslušníků armády a nevšedních terénních úkolů vytvořila naprosto nezapomenutelný zážitek, který každého z nás naučil něco trošku jiného. Jeden nyní dokáže lépe pracovat v týmu, druhý překonal své limity a jiný zase objevil novou úroveň své psychické odolnosti.

Ať už to každý z nás vnímal jakkoliv, jeden druhého jsme dokázali podpořit a podařilo se nám umístit na 5. místě v rámci celé České republiky, z více než 500 týmů.