Střípky z gymnázia

Gymnazisté se s novými navigacemi neztratí

,

V rámci projektu Školní informační terminál spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR zakoupila naše škola osm GPS navigací Garmin Vista. Možnosti jejich uplatnění ve výuce jsou široké. Od vytváření map kombinací měření v terénu a zpracování dat na počítači, po užití při mezinárodních geografických hrách jako geocaching, GPS grafitti nebo GPS golf.

Přístroje budou používány především při výuce volitelného předmětu Geografický informační systém a při výuce zeměpisu. Na adaptačním a sportovním kurzu se s nimi žáci setkají při hrách zaměřených na orientaci v terénu. Uplatnění naleznou i v jiných předmětech, např. v biologii při lokalizaci rostlinných společenstev v terénu. V každém případě tak dojde k propojení teoretického učiva s využitím v praxi a v běžném životě.

RNDr. Petr Hrubý