Střípky z gymnázia

Ještě pár čísel

,

Červnové účtování v podobě závěrečného vysvědčení vybízí k pohledu do celkových statistik školy. Které předměty se daří studentům zvládat nejlépe, které obtížněji nebo zda žáci do školy chodí či nechodí.

Z hlediska celkového průměru předmětů je na tom mezi 570 klasifikovanými žáky tradičně nejhůře matematika, byť oproti minulému roku došlo k výraznému zlepšení; průměr matematiky je 2,649. Následuje volitelný předmět konverzace a četba v ruském jazyce (2,635), třetí je anglický jazyk (2,480), dále pak několik dalších volitelných předmětů (historický seminář, seminář a cvičení z matematiky, maturitní fyzika), kde výpovědní hodnota není vzhledem k počtu studentů zcela odpovídající.

Celkový průměr školy je 1,928, tedy téměř srovnatelný s předchozími sledovanými obdobími. Mezi jednotlivými třídami je nejlepší sekunda (1,519), následována primou a tercií. Mezi třídami čtyřletého gymnázia už třetí rok vévodí třída Mgr. Jany Štědronské, letos 3.A. Nejhorší průměr má mezi všemi třídami 1.C (2,348).

Posledním sledovaným kritériem je absence. Dle průměrné statistiky každý žák gymnázia zameškal 67,5 hodiny – nejvíce  žáci 3.B, nejméně kvinta, následována 1.B a tercií.