Střípky z gymnázia

Gymnazisté rozhodovali o Příbrami

,

Mladí lidé rozhodují, to je název simulační hry, které se ve dnech 16., 23. a24. 6. 2014 zúčastnili vybraní studenti Gymnázia Příbram. Projekt nadace Friedrich Ebert Stiftung spočívá ve dvoudenním školení studentů v oblasti komunální politiky, návštěvě reálného zasedání zastupitelstva města a následném vypracování vlastních návrhů ve fiktivních politických stranách a jejich přednesení na simulovaném zasedání městského zastupitelstva, kde v roli zastupitelů a zastupitelek vystupují právě studenti.
Ti se nejprve zabývali řízením státu a obce v obecném měřítku. Zajímala je demokracie, rozdělení moci a orgány správy. Po té už více zkoumali samotnou komunální politiku. Tedy to, jak obec funguje, jaké má povinnost vůči státu a co si může rozhodnout sama v rámci tzv. samosprávy. Objasnili si také systém voleb, které je čekají na podzim, kompetence jednotlivých orgánů: zastupitelstva, rady a starosty a přestavili si vedení Příbrami.

Nejvíce nahlédli pod pokličku zastupitelstvu, když se v úterý, po tom, co společně debatovali o problémech města, rozdělili do politických stran a spolu se zastupiteli se snažili vymyslet vlastní projekt, včetně návrhů usnesení, a interpelaci, kterou v odpoledním zasedání směrovali ke starostovi města inženýru Pavlu Pikrtovi.

A jak vypadalo samotné simulované jednání zastupitelstva? Velmi věrohodně. Studenti se sešli v jednacím sále na náměstí T. G. Masaryka a usedli jako zastupitelé za mikrofony. Celé jednání zahájil a poté i vedl pan starosta. Nejprve odhlasovat program a pak už mohli studenti začít představením jednotlivých politických klubů.

Za Příbramské obrození to byla předsedkyně Soňa Vyskočilová, která přestavila další členy: Annu Brajerovou, Petru Milcovou a Josefa Sýkoru. Jejich poradcem při vytváření projektu o zvýšení intenzity kontrol prodeje alkoholických nápojů byl starosta města a zastupitel za ČSSD inženýr Pavel Pikrt. Ve svém návrhu usnesení, stejně jako v pozměňovacím návrhu (Květy zítřka), byli nakonec neúspěšní.

Podobně na tom byl PR 2014 (Příbramský rozum 2014), který představil předseda Kryštof Komanec. Se svými kolegy Janem Hotovým, Martinem Pečeným, Janou Bursíkovou a zastupitelem za Příbramáky pro Příbram inženýrem Petrem Karešem úspěch neslavil. Jejich projekt o rekonstrukci aquaparku byl na podnět Příbramského obrození odložen do doby dodání potřebných studií.
O něco úspěšnější bylo UPS neboli Unie práv a svobod. Předsedou tohoto klubu byl Josef Čabrádek a s dalšími členkami Magdalenou Divišovou a Anetou Křesinovou nakonec v pozměňovacím návrhu Květů zítřka prosadil alespoň polovinu projektu o údržbě lesoparku Marila. Za poradenství poděkoval zastupitelce za ČSSD Michaele Dzamkové.

Vůbec nejúspěšnější politickou stranou se zdály být Květy zítřka, kterým se ve spolupráci se zastupitelem za ČSSD Tomášem Cibulkou podařilo projekt o areálu volnočasových a sportovních aktivit, především jeho první etapu o vybudování stezky pro inline brusle okolo Nového a Fialova rybníka, prosadit beze změn. Návrh představila předsedkyně Kateřina Burdová a v debatě jí byly oporou Anna Kopsová a Radka Dandová.

Program byl pro studenty zajímavou zkušeností a přínosem do budoucna. Některým dokonce nasadil pomyslného brouka do hlavy v podobě možné kandidatury… protože jak zjistili, nic není nemožné a ovlivnit dění kolem sebe se dá několika způsoby a poměrně jednoduše. Takže? Některé z nás možná uvidíte 10. října… na kandidátce. A když ne tam, tak určitě alespoň u urny, protože všichni víme, že i jeden hlas může rozhodnout.