Střípky z gymnázia

Geneticky modifikované rostliny

,

V úterý 22. února se na našem Gymnáziu konala přednáška, pod záštitou Ministerstva školství na téma Geneticky modifikované rostliny. Přednášku si pro studenty připravil RNDr. Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty UK z katedry experimentální fyziky.

Vysvětlil studentům svůj co je ekozemědělství, ale i co je podstatou střetu biologie s filosofií. Kořeny genetiky jsou v Čechách. Působil zde známý Mendel, její zakladatel. Jedním z nejvýznamnějších českých genetiků je profesor Bohumil Němec formuloval takové teorie, jako gravitropismus, či fototropismus.

Po zajímavé přednášce následovala diskuze se studenty, jejíž vývoj dokázal, že je RNDr. Opatrný dokázal zaujmout. Jedním z nejdotazovanějších témat byl ekoterorismus a již zmiňované ekologické zemědělství, ale také problém modifikace škůdců.

Na závěr paní ředitelka vyjádřila naději, že budeme nadále na naší škole vítat i odborníky z přírodovědných oborů, nejen humanitně zaměřené.