Střípky z gymnázia

Festival tolerance v Terezíně

,

Ve dnech 28. 4. až 2. 5. část studentek sexty zúčastnila projektu pod názvem The International Festival of Tolerance. Celý program probíhal v terezínské Velké pevnosti, která za druhé světové války sloužila jako koncentrační tábor pro židovské obyvatelstvo. Vzniklé ghetto věznilo na 50 tisíc lidí v primitivních hygienických podmínkách. Jedinou cestou, díky níž mohli alespoň částečně zapomenout a osvobodit se od neustávajících příkoří a každodenních problémů, pro ně bylo umění. A právě z tohoto hlediska na celou věc pohlíželi studenti, kteří se do Terezína sjeli z mnoha zemí. Během pobytu například připravovali divadelní představení, vytvářeli koláže a obrazy, hráli na hudební nástroje. Studenti pracovali v mezinárodních skupinách a celý program probíhal v angličtině.Všichni v Terezíně také navštívili muzeum, kasárny, které sloužily jako ubytovny pro Židy, dále pak márnici a kolumbárium. Součástí programu byla i beseda s Helgou Weissovou-Hoškovou, která přežila jak Terezín, tak Osvětim i další likvidační tábory, do kterých byla ke konci války převezena.Celý program byl velice vydařený. O to horší pak bylo loučení.

Klára Karpíšková