Střípky z gymnázia

Druháci navštívili nejen Máchu

,

Letohrádek Hvězda, nacházející se nedaleko místa, kde roku 1620 bylo potlačeno v bělohorské bitvě české stavovské povstání, navštívily všechny druhé ročníky a třída sexta. Tento renesanční zámek se stal jedním z cílů literárně-dějepisné exkurze, jež proběhla 7. října 2010, a to pod vedením profesorky Reissmüllerové, profesorů Burdy, Kopáčka a Kříže. Stálá expozice o bitvě na Bílé hoře uvnitř letohrádku bohužel nebyla přístupná, ale pozornosti studentů rozhodně neunikla právě probíhající výstava nazvaná „Karel Hynek Mácha 1810-2010“ věnovaná stejnojmennému českému romantickému básníku a prozaikovi. Tato výstava, pořádaná Památníkem národního písemnictví, přiblížila žákům Máchův život, jeho díla, odkazy a dobu, ve které žil.

Dalším místem, které druháci navštívili, byl letohrádek královny Anny, taktéž postavený v renesančním stylu. Studenti se o této stavbě zbudované Ferdinandem I. dozvěděli plno zajímavostí, stejně jako o nedaleké věži Daliborce. Připomněli si tak známou pověst o zemanovi Daliborovi z Kozojed. Žáci si prošli i přilehlé zahrady a park a poté se vydali podél Jeleního příkopu směrem k dominantě Prahy – totiž k Hradu, kde také tuto vydařenou exkurzi, která všem připomněla české dějiny, ukončili.

Join the discussion