Střípky z gymnázia

Drogy od odborníka

,

29. ledna se v hudebním sále konala přednáška předního českého odborníka přes problematiku drog, PhDr. Ivana Doudy. Přednáška nesla název Drogy, nebo aktivita? Zúčastnily se jí první ročníky, kvarta, kvinta a sexta, celkem tedy 143 studentů.

Během necelé hodiny a půl se žáci dozvěděli vše o drogách a problémech s nimi spojenými. PhDr. Ivan Douda je předním odborníkem v oblasti drog. Je zakladatelem společnosti Drop in a jejím vedoucím psychologem a supervizorem. Jako expert na drogovou problematiku působil v 90. letech v poradním sboru ministerstva zdravotnictví pro alkoholové a nealkoholové toxikomanie. Mimo jiné je také spoluzakladatelem Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Se studenty hovořil o rizicích spojených s užíváním drog a své povídání doplnil celou řadou příkladů ze své poradenské praxe. Vyvrátil také některé mýty, které jsou v souvislosti s užíváním drog rozšířeny. Studenty celá beseda zaujala, o čemž každého přesvědčily jejich velmi konkrétní otázky. Díky besedě, kterou pro ně zorganizovala školní preventistka rizikových jevů Mgr. Marie Hlaváčová, si tak upevnili a prohloubili své znalosti o této problematice.