Střípky z gymnázia

Do Vlašimi na ekoolympiádu

,

Obnova krajiny, rekultivace a remediace – tyto pojmy provázely studenty gymnázia 27. ročníkem ekologické olympiády, která se již tradičně uskutečnila v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi od 24. do 25. září. Porovnat své ekologické vědomosti a dovednosti s ostatními týmy z celého středočeského kraje letos jeli Jiří Hrubant (septima), Alžběta Dvořáková (sexta) a Adriana Vlasatá (3.C) v doprovodu Mgr. Petra Vocílky.

Soutěž se skládala ze dvou praktických úloh, teoretického testu a poznávačky. V pátek ráno byla zadána první praktická část soutěže. Studenti dostali za úkol revitalizovat tři vybrané oblasti ve Vlašimi tak, aby byli co nejšetrnější k přírodě, atraktivní pro vzácné živočichy, kteří se v těchto místech usadili, ale i esteticky zajímavé. Týmy zpracovaly tuto úlohu do prezentací, které poté předvedly odborné porotě. Po pro studenty nervy drásajícím představení jejich revitalizačních projektů přišla ta příjemnější část soutěže – ta teoretická. Skládala se z poznávačky, kde soutěžící museli prokázat své znalosti rostlin, živočichů, hornin a minerálů, zvuků zvířat či schopnost vyčíst z obrázků, jaké lidmi vytvořené nebezpečí číhá na volně žijící živočichy. Poté, co všechny týmy dokončily teoretickou a první praktickou část se všichni hromadně vydali do hlavního sálu Podblanického ekocentra, kde si vyslechli poutavou přednášku o cestování v Kyrgyzstánu.

Druhý den ráno vedení soutěže zadalo druhou praktickou úlohu. Soutěžící odjeli do nedaleké vesnice Roudný, kde v bývalém zlatém dole pomáhali s uchováním písčité pláně, která zde dříve sloužila jako “skládka” zbytkových materiálů po těžbě. Každému týmu byla přidělena jedna část pláně, na které musel co nejrychleji a nejpečlivěji vytrhat všechny mladé sazeničky borovic, které tam díky semennému roku borovic vyrostly. Růst borovic je nežádoucí pro některé velmi vzácné druhy živočichů a rostlin, které se zde v bývalém dole usadily. Jelikož týmy vytrhaly své úseky rychleji, než se předpokládalo, společnými silami pak odstranily borovice i ze zbytku území dolu a poté se vrátily zpět do vlašimského ekocentra.

Po příjezdu ze zlatého dolu Roudný proběhlo vyhlášení. Trojice z Gymnázia Příbram získala 6. místo z celkového počtu dvanácti týmů. Stali se také úspěšnými řešiteli díky zisku většího počtu bodů než 240, což odpovídá 60 % z celkového počtu možných dosažitelných bodů. Vítězem se stal již tradičně tým z kladenského gymnázia.