Střípky z gymnázia

Do redakce přišli i druháci

,

Po čtveřici tříd prvního ročníku navštívili během prosince a ledna redakci a studio GymTV také studenti druhého ročníku. V osmi skupinách se sextáni a studenti 2.A, 2.B a 2.C zúčastnili vzdělávací akce Druháci v redakci.

Pod vedením šéfredaktorky GymTV Magdalény Studené a vedoucího školní televize Josefa Fryše absolvovali program zaměřený na seznámení s redakční prací obecně, fungováním GymTV, ale věnovali se také reportážnímu slangu či struktuře a jazyku reportáže. Měli také možnost kriticky rozebrat jazykové stylistické nedostatky v textech celostátních i lokálních médií a v praxi se zamyslet nad jazykovými a žurnalistickými aspekty reálného článku z regionálního periodika.

Jejich poznatky jim mohou pomoct při studiu publicistického stylu, který je součástí výuky ve druhém ročníku. „Chtěli jsme studenty trochu připravit právě na nadcházející témata, kterými se budou zabývat v rámci českého jazyka. Cílem bylo, aby se dozvěděli něco zajímavého o své škole, o novinářských tricích, ale i prohřešcích, aby až příště budou sledovat televizní zpravodajství, mohli pochopit záměry jeho tvůrců a číst mezi řádky,“ uvedla autorka projektu Magdaléna Studená.