Střípky z gymnázia

Do Plzně za vědou

,

Ve středu 18. 10. vyrazily do plzeňské Techmanie třídy prima a 1.B a hned den na to čekala stejná exkurze na 1.A a kvintu. Do vědeckého centra vyjely třídy za zeměpisně-fyzikálním poznáním společně s paní učitelkou Pavelkovou, panem učitelem Charvátem, panem učitelem Kovaříkem a s paní učitelkou Sedláčkovou, panem učitelem Součkem, panem učitelem Heřmanem.

V Techmanii na studenty čekal rozchod, během kterého měli za úkol vyplnit pracovní listy s fyzikální tématikou. S vyřešením listů jim pomohly pokusy, které si mohli v rámci expozice v prostorech vědeckého centra vyzkoušet na vlastní kůži. Při rozchodu si tak mohli sami projít celé centrum a věnovat se nejen pokusům souvisejícím s pracovními listy, ale také pokusům, které je zajímaly.

Žáci se také přišli podívat na prezentaci a promítání. Obě tyto aktivity byly zaměřeny spíše na zeměpis. Při prezentaci, která probíhala v angličtině, si žáci zopakovali, anebo se dozvěděli základní znalosti o vesmíru a planetách. Poté je čekalo promítání o různých jevech na Zemi a litosférických deskách.