Střípky z gymnázia

Do nového školního roku s novými pomůckami

,

logolink 2

S počátkem nového školního roku byla zahájena druhá polovina realizace projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

I v tomto roce jsou plánovány rozličné aktivity zaměřené na podporu přírodovědných a technických předmětů. Zorganizovány budou další exkurze a přednášky, ve své činnosti budou pokračovat kroužky biologie, chemie a fyziky, ještě více se prohloubí spolupráce se základními školami.

Významným přínosem tohoto projektu je i nákup pomůcek. V závěru minulého školního roku a v průběhu prázdnin se sbírky biologie, chemie a fyziky rozšířily o pomůcky v hodnotě téměř 1 000 050 Kč. Jedná se především o žákovské a demonstrační soupravy do fyziky, přístroje, chemikálie a laboratorní sklo do chemie, biologické a geologické modely, mikroskopy, mikroskopické preparáty a binokulární lupy do biologie.

Další velkou akcí bude modernizace učebny fyziky a učebny přírodních věd, která by mělo být dokončena do konce tohoto roku.