Střípky z gymnázia

Devět životů Arnošta Lustiga

,

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Dita Saxová nebo Noc a naděje – to jsou známá díla Arnošta Lustiga, českého židovského spisovatele a publicisty světového významu. O svých prožitých strastech a radostech vypráví nejen on, ale i jeho nejbližší okolí v dokumentárním filmu Arnošt Lustig – devět životů. Právě na něj zamířili studenti třetího a čtvrtého ročníku do kina ve čtvrtek 27. února.

Životní příběh spisovatele dokreslují fotografie z alba jeho sestry Hany Hnátové. Ta se zmiňuje například o tom, jak jí Arnošt zachránil život svým přeřeknutím díky špatné znalosti němčiny. Jiří Justic vypráví o nelehkých cestách přes koncentrační tábory, útěku a velikém štěstí, kdy je starci nenechali zastřelit, protože si mysleli, že stejně zemřou. Po skončení druhé světové války začal Arnošt Lustig přispívat do novin a časopisů. Pracoval rovněž jako redaktor v Československém rozhlasu. Premiéry filmu se už ale nedožil, po boji s rakovinou zemřel rok před jeho dokončením.