Střípky z gymnázia

Den otevřených dveřích v ruské škole při velvyslanectví v Praze

,

Dne 11. dubna se vybraní žáci ze 2. a 3. ročníků vydali do Prahy pod vedením paní profesorky Ivany Maškové na den otevřených dveřích v ruské škole při velvyslanectví. Byl pro nás připraven bohatý program. Nejprve nás přivítal tamější ředitel a poté jsme byli provedeni školou. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že nás nejvíce zaujala učebna biologie, kde bylo nespočet modelů zvířat.

Nejzajímavější částí programu byly asi dvě hodiny, ve kterých jsme se společně s ruskými studenty zabývali heraldikou. Přednesli jsme prezetace a pak ve skupinkách namalovali vlastní erby, které jsme na konci programu představovali.

Na závěr jsme byli pozváni na oběd do školní jídelny. Uvařili nám typické ruské jídlo boršč. Návštěva se velice vydařila a pro každého studenta to byl přínos v tom, že si mohl vyzkoušet, jak dobře už umí rusky.

Lucie Šafránková