Střípky z gymnázia

Den dětí pro děti

,

Svátek patřící všem dětem se každoročně slaví 1. června. Žáci gymnázia ho ale letos pojali novým způsobem – Sportovní den dětí pro děti. Na gymnázium byly pozvány 4. ročníky spolu se svými učitelkami ze ZŠ Březové Hory a 28. října. V 8:15 ráno dorazilo na venkovní hřiště přes 100 natěšených dětí, pro které to do té chvíle bylo chystané jako překvapení. Přivítání a rychlé informační části o tom, jak bude celý den probíhat, se ujali Adam Karas (kvarta) a Klára Fichnová (tercie).

Poté se čtvrťáci rozdělili do dvanácti skupinek a každé skupince byl přidělen jeden student 2.A nebo septimy. Ti se představili, každému čtvrťákovi dali jeho „List úspěchů“, kde na ně čekalo další překvapení – sice tam byla napsaná všechna stanoviště, ale v jakýchsi hádankách (např. „florbal“ byl zapsán jako „děravé kulaté“). Potom už jenom společná rozcvička a mohli jít soutěžit na jednotlivá stanoviště, kde na ně čekala odměna za splnění určitého úkolu v podobě razítka do Listu úspěchů a pro nejlepší byla připravena i sladká odměna.  Mezi nejoblíbenější stanoviště patřily „Odpadky“ (hod na basketbalový koš), „Dlouhé nohy“ (chůdy), „Staň se Věrou Čáslavskou“ (gymnastika) nebo „Opičárna“ (opičí dráha).

Po splnění všech patnácti stanovišť následovala volná zábava, kterou děti využily k vybíjené a basketbalu. Když odbíjelo pravé poledne, tak všichni věděli, že tato akce zrovna v tu chvíli skončila. K odchodu ale dostali ještě poslední (do třetice všeho dobrého)  překvapení od pořadatelů, které obsahovalo jeden malý balíček bonbónů pro každého.

Krásné počasí, spousta zábavy nabité energií a hodně zážitků, tak by se dal tento den v rychlosti shrnout.

Velké poděkování patří částem tříd tercie, kvarty, 2.A a septimy, které se pod vedením Adama Karase a Kláry Fichnové daly dohromady a vytvořily organizační tým pro tento den, školní jídelně, která po celou dobu trvání poskytovala občerstvení, a paním učitelkám Mgr. Světlaně Hlaváčové a PaedDr. Lence Blažkové, které byly ochotné ze sebe kdykoli udělat zdravotní sestřičky, když se někdo zranil.

Organizátoři se už teď těší na příští rok a doufají, že budou moct celou akci uspořádat znova pro další ročníky. Tak sportu zdar!