Střípky z gymnázia

Francouzštináři umí aneb 13 Delfů už má své majitele

,

Během měsíce listopadu složilo 13 studentů gymnázia zkoušku DELF – Diplome d’études en langue française. Jedná se o oficiální mezinárodní zkoušku z francouzštiny, která je připravována v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí. Žáci Gymnázia Příbram ji absolvovali v úrovních A2, B1 a B2. Zkouška se skládá ze čtyř částí – porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, písemnému a mluvenému projevu.

Slavnostní předání diplomů proběhlo 31. března na Gymnáziu Příbram za účasti ředitelky gymnázia Ivy Kadeřábkové, ředitelky Aliance française Plzeň Manon Deboise a atašé pro francouzský jazyk Florence Saint-Ygnan.

Manon Deboise a Florence Saint-Ygnan na gymnázium zavítaly také díky spolupráci Gymnázia Příbram, Francouzského institutu v Praze a Aliance française v Plzni, která už několik let probíhá a obě tyto instituce mají velký zájem o její pokračování.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a obě strany se s velkým nadšením těší na další spolupráci.