Střípky z gymnázia

Čísla z vysvědčení

,

Vysvědčení, které studenti gymnázia v pátek dostali, je přehledem prospěchu každého z nich jednotlivě. V součtu však 577 žáků dává dohromady obrázek, který vypovídá o jejich úspěšnosti jako celku a přináší zajímavý obrázek. Už tradičně se tedy můžeme podívat na některá čísla.

Třídou s nejlepším průměrným prospěchem ve škole je vcelku podle očekávání prima (1,35), následována tercií a sekundou. Kdybychom do statistiky zahrnuli pouze třídy vyššího gymnázia, zvítězila by sexta (1,80) před 3.A. Pokud by však mezi statistikami figurovaly i maturitní třídy, kterým se klasifikace uzavírala v dubnu, na vyšším gymnáziu by nejlépe dopadla 4.A. Naopak z hlediska průměrného prospěchu je na tom tradičně třída 2.C (2,43). Žáci primy vedou i co do počtu vyznamenání – 24. Celkový studijní průměr školy je 1,908 a počet vyznamenání 130 – oproti loňskému roku se studenti zlepšili o dvě desetiny.

Nejlepší docházku má, stejně jako v pololetí, třída 1.B (46 zameškaných hodin na žáka), následována 2.B a kvartou. Na opačném konci se z důvodu dlouhodobých zdravotních a sportovních absencí nachází třída 3.C). Průměr školy je 73,79 a je vyšší než v loňském roce.

Nejlépe hodnocenými předměty (nejsou započítány volitelné předměty) jsou vcelku podle očekávání „výchovy“ – tělesná (1,07), výtvarná (1,21) a hudební (1,22), nejhůře pak matematika (2,61), anglický jazyk (2,38) a fyzika (2,37). Před rokem na tom byla nejhůře také matematika, navíc s ještě horším průměrem (2,65). Pokud bychom brali v úvahu i volitelné předměty, pak absolutním „vítězem“ byl seminář a cvičení z matematiky (2,89).