Střípky z gymnázia

Česko-německá výměna studentských orchestrů Gymnázia v Příbrami a Aurichu

,

Již za 14 dní se s GymBandem, studentským orchestrem Gymnázia Příbram, vydáme na týdenní výměnný pobyt do Aurichu do severozápadního Německa, kde nás bude hostit jazzband tamějšího gymnázia.

Týden od 25. dubna do 1. května stráví hudebně nadaní studenti našeho gymnázia v prostředí německy mluvících spolužáků a německých hostujících rodin, u kterých budou všichni členové GymBandu ubytováni. Společně se studentským orchestrem Gymnázia Ulricianum Aurich nacvičíme několik společných skladeb, které pak spolu se svým vlastním repertoárem předvedeme na sobotním večerním koncertě.

Kromě hudebních vystoupení jsou na programu též prohlídky malebného městečka Aurichu a okolí, výlet k Severnímu moři a putování po mělčinách tzv. Wattenmeerwanderung, dále společné večery se studenty – muzikanty, kteří ač mluví jiným jazykem, mluví přesto stejnou řečí – a to řečí hudby, která nepotřebuje k vyjádření slova. Velkým přínosem pro členy GymBandu budou tedy kromě hudebních zážitků též vzájemná setkání, cizojazyčná komunikace mezi studenty a poznávání podobností a odlišností kulturního i jazykového prostředí.

GymBand je šestnáctičlenný studentský orchestr, který byl před 3 lety založen na Gymnáziu Příbram s cílem vytvořit mladé hudební těleso, kde se mohou realizovat talentovaní žáci z místních ZUŠ. Členové GymBandu se schází každý čtvrtek odpoledne na zkoušce, kde společně nacvičují repertoár zahrnující skladby od klasické hudby (Vltava) přes jazz-rock (Watermelon man, Mercedes, Život je jen náhoda, Slunečnice, Yesterday) až po filmovou hudbu (James Bond, Sedm statečných).

Působení Gymbandu nezahrnuje pouze vystoupení na půdě Gymnázia Příbram, ale též veřejná vystoupení v Příbrami a okolí, zejména na Zahájení adventu 2010, 2011, v Divadle Příbram představení Panorama V+W 2011 (fotogalerie), Státním okresním archivu v Příbrami, Pečovatelském domě, Divadle Járy Cimrmana v Praze (video), Kulturním domě v Březnici. Orchestr též pořádal výchovné koncerty pro mateřské školy v Příbrami, které se setkaly s výrazně kladnou odezvou.

Tímto unikátním česko-německým výměnným projektem bychom chtěli navázat hudební spolupráci i na mezinárodní úrovni s podobným typem orchestru na německém Gymnáziu v Aurichu, které je partnerským gymnáziem naší školy, získat nové zkušenosti a inspiraci pro další práci. Výměnný pobyt by nemohl být uskutečněn bez finanční podpory Města Příbram, Středočeského kraje a Gymnázia Příbram. Všem organizacím děkujeme za podporu.

Mgr. Miloslava Šmolíková, vedoucí orchestru