Střípky z gymnázia

Bibli na stopě

,

Jako každý rok, tak i letos si třídy první ročníků udělaly naučný výlet do Anežského kláštera. Po kvintě a 1.B se do Prahy vydaly i 1.A a 1.C. Stalo se tak ve středu  26. listopadu pod vedením profesorek Reissmüllerové, Svobodové a Zákoucké. Nejprve měla 1.A krátký rozchod na Staroměstském náměstí a 1.C se mezi tím vydala po stopách Bible do kláštera. Průvodce je nejdříve seznámil s Biblí jako takovou a žáci si znovu připomněli, to co se učili na začátku roku. Exkurze byla zaměřena na Nový zákon, převážně o Ježíšově osudu, od narození až po z mrtvýchvstání. Celá prohlídka trvala přibližně 90 minut. Poté měla i 1.C rozchod na Staroměstském náměstí a dostala tak možnost nasát předvánoční atmosféru. Především ale v praxi vidět vše, co je spojené s výukou literatury v 1. ročníku.