Střípky z gymnázia

Bankéři přišli do školy

,

Projektu, který probíhá napříč republikou i bankami, se 18. 9. 2014 zúčastnili žáci čtvrtých ročníků společenskovědního semináře. O své zážitky a praktický pohled na bankovnictví se s nimi přišel podělit Ing. Jiří Plíšek, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Začal historií samotného bankovnictví a vznikem prvních bank. Objasnil studentům bankovní systém, tedy pozici obchodních bank vůči ČNB, a jejich hospodaření, zejména rozdíly mezi aktivními, neutrálními a pasivními obchody. Pohovořil o životě a financích v běžných rodinách, o tom jak sestavit rozpočet, kolik je dobré měsíčně šetřit, kdy je obvyklé si brát půjčku a na co si při tom dát pozor. Představil i běžný pracovní den takového bankéře.

Na závěr dal studentům cenné rady ohledně spoření, popřál hodně štěstí u maturity a stoupnutím si na židli demonstroval, jak by se jeho budoucí kolegové měli prezentovat na svém prvním meetingu bankéřů, aby co nejvíc zapůsobili a ukázali, že nejsou žádní bojácní čecháčci, kteří by se nejradši vrátili za pec.