Střípky z gymnázia

Alka děkuje

,

Na charitativní akci Pečeme dobro, kterou uspořádaly třídy sekunda, tercie a kvarta pod vedením paní učitelky Marcely Haškové, se celkově vybralo úžasných 22 359 korun. Z této celkové částky se 4000 Kč poslaly na projekt Obědy pro děti. Ten pomáhá dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

Každá třída si potom mohla vybrat, komu zbytek peněz věnuje. Třída sekunda poslala 5336 Kč do příbramské organizace ALKA. Tercie se rozhodla odeslat celkem 6647 korun na transparentní účet spolku Radost Příbramáčkům, konkrétně holčičce Anetce na úhradu nákladů na léčbu a operace oční náhrady. A kvarta se rozhodla pro univerzální účet UNICEFu.

Zpět k sekundě. Ta poslala zbytek svých vydělaných peněz do Alky.  Alka je nezisková organizace, která provozuje denní stacionář ve kterém se stará o handicapované lidi, pomáhá dětem i dospělým s duševním nebo tělesným postižením. Organizaci založili příbramští rodiče takto postižených dětí.

Ředitelka Alky Mgr. Šárka Hájková pozvala sekundu, aby se přišla podívat, jak to v Alce vypadá. Proto se sekundáni s paní učitelkou Haškovou vypravili v úterý 24. dubna do nemocnice na Zdaboři, kde Alka sídlí. Paní Hájková a Míša Dufková, která pracuje jako vedoucí týmu pracovníků služeb sociální rehabilitace, studenty provedly prostory Alky. Ukázaly jim, kde klienti odpočívají, kde cvičí a rehabilitují, kde mají jídelnu a kde se nachází tvořivá dílna. Obě průvodkyně žáky také seznámily se službami, které Alka nabízí, jaký mají klienti program a samozřejmě odpovídaly na všechno, co žáky zajímalo.

Nakonec sekundánům paní ředitelka poděkovala nejen slovně, ale i předáním originálního certifikátu vyrobeného klienty Alky z keramiky.

Všechny peníze byly poslány na dobrou věc a je skvělé, že pomáhají.