Střípky z gymnázia

Zeměpisci cestovali po pražských výstavách

,

I 14. ledna byl pro žáky 3. ročníků strohý výklad před tabulí zpestřen exkurzí. V rámci volitelného předmětu Seminář a cvičení ze zeměpisu vyjeli studenti, spadající do skupiny Mgr. Lucie Albrechtové, do Prahy.

Výletníci nejdříve zavítali na výstavu fotografií Czech Press Foto ve výstavní síni v budově Staroměstské radnice, kam se vydali pěšky z Václavského náměstí. Snímky zachycovaly nejdůležitější okamžiky posledních let, současné mezinárodní konflikty očima fotografů (zejména válku v Afghánistánu), sociální rozdíly a problémy lidí na zemi i portréty známých osobností. Mnoho vystavených fotografií bylo pořízeno v rozvojových zemích a řada z nich byla také oceněna v prestižních českých i zahraničních soutěžích.

Poté se všichni vydali zpět na Václavské náměstí a zamířili do Národního muzea. Tam detailně prošli známou výstavu Příběh planety Země. Expozice studentům nabídla mnoho poznatků z oblasti vesmírné geografie, vzniku života na Zemi a působení endogenních a exogenních činitelů na Zemi, obzvláště z oboru vulkanické činnosti. Tyto informace byly pro třeťáky spíše opakováním učiva k maturitě ze zeměpisu.

Studenti se z Prahy vrátili v odpoledních hodinách. Dá se předpokládat, že se jim obě výstavy líbily. Nepochybně jim ale něco nového přinesly.