Střípky z gymnázia

Začaly terénní úpravy před gymnáziem

,

V tomto týdnu se rozběhly práce na úpravě terénu před gymnáziem. Ty jsou součástí projektu revitalizace okolí školy a Březohorského sídliště a budou zahrnovat mj. výměnu a obnovu dlažby před budovou i v okolí sochy horníka a úpravu a obnovu schodišť.

V prostoru okolo sochy horníka už byly vyzdviznuty lavičky a bagr se pustil do úpravy svahu vpravo od budovy školy vedle hřiště, kde dojde k vybudování přístupové cesty od viaduktu v ulici Osvobození. Ta zde byla spolu s výstavbou budovy na konci 50. let sice stavěna, ale nebyla nikdy plně realizována. V dalších týdnech by mělo dojít k úpravě dlažby a chodníku před školou a u horníka. Projekt počítá také s revitalizací „květináčů“ (původně vodotrysků) před sochou horníka a s vybudováním chybějících sloupů veřejného osvětlení.

Součástí prací by také mělo být vybudování tzv. street workoutového parku v prostoru louky před gymnáziem (vpravo od cesty z ulice Legionářů k horníkovi). Vzniknout zde mají veřejně přístupná venkovní fitness zařízení, dětské houpačky, hřiště na pétanque a ocelové prvky street workoutu. Street workout (volně cvičení na ulici) spočívá ve cvičení a posilování s vahou vlastního těla (narozdíl od posilování se závažím) s pomocí různých typů hrazd, bradel, žebřin či žebříků a s prvky akrobacie a gymnastiky.

Práce v bezporostředním okolí gymnázia ovlivní také provoz školy. Zatímco v prvním týdnu září bude budova přístupná standardně, od druhého týdne bude přední vchod uzavřen a přístup do školy bude možný pouze zadním vchodem.

Celá akce probíhá v rámci Integrovaného operačního programu, je financována Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj a spolufinancována Městem Příbram a kromě okolí gymnázia zahrnuje také úpravy v ulicích Kutnohorská, Mostecká a Boženy Němcové. Celkové náklady mají dosáhnout více než 11 milionů Kč. Práce by měly být ukončeny během měsíce října.