Střípky z gymnázia

Za němčinou do Prahy: Kafka a spol.

,

Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Max Brod, Egon Erwin Kirsch nebo Lenka Reinerová. Minimálně prvního jmenovaného zná asi každý. I s dalšími autory takzvané pražské německy psané literatury se ale studenti 3. ročníku a septimy setkali v hodinách českého jazyka a protože mnoho z nich studuje němčinu, vyrazili 26. března do Prahy o těchto literátech zjistit více.

Své putování po stopách Němců, kteří ale žili a tvořili v Praze, začali na malebné Malé Straně nedaleko Karlova mostu. Tam se totiž nachází Muzeum Franze Kafky. Všichni se tak důkladně seznámili s jeho životem a dílem i dobovými okolnostmi, za kterých vznikla díla jako Proces, Zámek nebo Proměna.

Kafka ale není zdaleka jediným, kdo hlavně na přelomu 19. a 20. století v Praze tvořil. Všem dalším autorům se věnuje expozice Pražského literárního domu v Ječné ulici nedaleko Karlova náměstí. Právě tam zamířili studenti vzápětí. Jednotlivé spisovatele studentům velice poutavě představila doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc., vedoucí katedry germanistiky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Besedu vedla celou v němčině a pro studenty to tak bylo jistě zajímavým zpestřením a zkušeností. Nově nabyté znalosti budou moci zúročit nejen v dalších hodinách, ale i u maturity.