Střípky z gymnázia

Za Dvořákem po Příbramsku

,

Antonín Dvořák – jeden z nejslavnějších českých hudebních skladatelů, který rád pobýval na Příbramsku, především ve Vysoké u Příbramě. Žáci primy, sekundy, 1.B, 2.A a 2.C dostali za úkol, aby v příbramském regionu našli alespoň tři sochy, busty nebo pamětní desky Antonína Dvořáka. Vybraná místa měli navštívit a pořídit fotografii. Tento úkol vymyslela vyučující hudební výchovy Miloslava Šmolíková. V galerii se můžete podívat, na jaká místa žáci vyrazili.