Střípky z gymnázia

Z Budapešti do Příbrami a naopak

,

K opětovnému setkání 3.D se skupinou z Óbudai Árpád Gimnázium došlo v termínu od 18. do 22. května. Maďarští studenti a učitelé přijeli do Příbrami, aby pokračovali v programu Erasmus+. Navázali tak na projekt započatý loni na podzim, kdy naopak příbramská delegace navštívila Budapešť.

Kdybychom hledali úplný počátek této spolupráce, museli bychom se však ohlédnout až do srpna 2018. Tehdy se Zdeňka Křesinová a Irén Csorbáné Tóth seznámili na konferenci pro učitele německého jazyka pořádané v Düsseldorfu. Získaný kontakt využili k prvním kooperacím mezi jejich žáky, v té době ještě pouze prostřednictvím videokonferencí. I přes komplikace způsobené pandemií se nakonec v listopadu 2021 podařilo uskutečnit návštěvu vyučujících Zdeňky Křesinové a Jakuba Konečného na gymnáziu v Budapešti, kde viděli, jak učí jejich maďarští kolegové, a sami vedli několik hodin ruštiny a němčiny. O rok později tam jeli znovu, ale tentokrát i s 15 studenty.

Dlouho očekávaná výprava z Budapešti dorazila v sobotu na příbramské nádraží po desetihodinové cestě vlakem. Následující den podnikli Maďaři výlet do Prahy a v pondělí a úterý se sešli s příbramskými gymnazisty ve škole. Tam se rozdělili do 2 tříd podle 2. cizího jazyka, němčiny a ruštiny. Věnovali se srovnávání vzdělávacího systému v jejich zemích, zejména maturitní zkoušky, protože právě ta všechny zúčastněné za rok čeká, a tím pádem je to pro ně důležité téma. Také si povídali o školních tradicích. Po vyučování nastal čas poznávat Příbram, vyrazili na Svatou Horu a do Hornického muzea.

Foto: V. B. 3.D