Střípky z gymnázia

Web GymTV se nezastavil

,

Nebývá zvykem, aby média často informovala sama o sobě a své činnosti. GymTV není výjimkou, avšak na konci roku, v době bilancování, je tu malá výjimka, k níž je navíc objektivní důvod.

GymTV jako školní televize Gymnázia Příbram rovnoměrně dělí svou činnost mezi přípravu školních televizních zpráv a správu svých webových stránek. A právě ony zaznamenaly v posledních dnech několik rekordů.

Tím nejzajímavějším je asi skutečnost, že podruhé v roce 2012 překonaly v množství zpráv četnost jeden článek denně. V červnu to bylo za 30 dnů 31 příspěvků, v prosinci zatím za 27 dnů 34. To vše díky práci redaktorů a externích přispěvatelů jak z řad studentů, tak některých pedagogů. Vzhledem k tomu, že se GymTV na svém webu zaměřuje výhradně na zprávy informující o dění na Gymnáziu Příbram a události s ním souvisejícími, svědčí to především o bohatém programu, který škola svým studentům nabízí a o němž stránky informují.

Zajímavý je i druhý rekord – posledním dnem, kdy se na webu neobjevil příspěvek, byl 20. listopad. Déle než měsíc, včetně víkendů, trvá dennodenní přísun informací.

Tato série sice vzhledem k vánočním prázdninám co nevidět skončí a zkušenost říká, že měsíc leden bývá z důvodu honby za pololetními výsledky a tím pádem menšímu množství akcí zpravodajsky chudý, přesto však stojí tato čísla za zmínku. V souvislosti s tím je také třeba připomenout informační otevřenost Gymnázia Příbram vůči veřejnosti – to totiž na svých webových stránkách dlouhodobě zpřístupňuje veškeré dokumenty o svém fungování.

GymTV tedy touto cestou děkuje jednak všem svým přispěvatelům a jednak také všem čtenářům.