Střípky z gymnázia

Vzhůru ke hvězdám

,

Ve čtvrtek 22. listopadu se v učebně informatiky sešlo šest gymnazistů, aby se ve třech různých kategoriích zúčastnili školního kola Astronomické olympiády. V této soutěži si studenti každoročně porovnávají své schopnosti v mnoha oborech, které se v rámci astronomie prolínají — především se jedná o matematiku a fyziku, v některých případech ale dojde třeba i na znalosti zeměpisné.
Od šesti účastníků vzešlo celkem sedm úspěšných řešení. Všichni účastníci totiž uspěli, a David Bálek z kvarty — nedávný účastník mezinárodního finále AO, kde vybojoval bronzovou medaili — rovnou ve dvou kategoriích. Ty, kteří absolvovali školní kolo, teď čeká kolo krajské, jehož zadání budou po několik týdnů řešit doma, a to včetně úlohy, která vyžaduje vlastní pozorování oblohy. Vedle už zmíněného Davida Bálka se úspěšnými řešiteli stali Vojtěch Kozel (kvarta) a Richard Agulár (tercie) v kategorii EF, Barbora Vosková (kvinta) v kategorii CD a v kategorii AB pak dále se shodným počtem bodů postoupili Vojtěch Ježek ze septimy a David Burda z oktávy.