Střípky z gymnázia

Výsledky voleb do školské rady

,

Ke dni 26.11. byly oficiálně vyhlášeny výsledky voleb do školské rady. Podle vedoucího volební komise Mgr. Zdeňka Vondráka celkem volební komise obdržela 123 hlasů. Z toho 120 hlasů bylo platných.

VÝSLEDKY:

Matěj Kratochvíl: 74 hlasů

Ondřej Limpouch: 24 hlasů

Hedvika Švehlová: 22 hlasů

Zástupcem zletilých studentů ve školské radě se tedy stává Matěj Kratochvíl (3.A). Gratulujeme. V jarním termínu rodičovských schůzek proběhne volba zástupce nezletilých studentů. Ty v orgánu zastupuje zvolený rodič.