Střípky z gymnázia

Výsledky mapy školy v číslech

,

Na konci února se Gymnázium Příbram zapojilo do dotazníkového šetření, které si nechalo zpracovat společností Scio. Šlo o tzv. mapu školy, soubor online průzkumů, v nichž studenti, rodiče, učitelé a nepedagogičtí pracovníci hodnotili řadu aspektů, jejichž cílem bylo mj. zmapovat atmosféru školy, vztahy, prostředí či náročnost. Stěžejní body výsledků mapy školy uvádíme v grafech níže. Týkají se částí šetření zadaného studentům a jejich rodičům. Celkově se sešlo 532 odpovědí studentů (88 % z celkového počtu studentů školy) a 462 rodičů.