Střípky z gymnázia

VIDEO: Ve znamení Shakespeara

,

V rámci spolupráce s Britskou radou se na Gymnáziu Příbram ve čtvrtek 8. prosince konala nevšední akce. Šlo o návštěvu Britky Tracy Irish z Královské shakespearovské společnosti (Royal Shakespeare Company). Tato odbornice na dílo Williama Shakespeara se zabývá vzděláním v oblasti dramatizace Shakespearových her a na gymnázium zavítala v rámci svého pobytu v České republice, který mimo jiné sestává z několika přednášek právě pro Britskou radu.

V první části své návštěvy zhlédla Tracy Irish několik úryvků z Shakespearových her, které si pro ni pod vedením Mgr. Marcely Haškové připravila část studentů kvarty, z níž většina navštěvuje seminář Dramatická výchova. Scény z her Macbeth, Bouře a Romeo a Julie kvartáni pilovali v průběhu celého listopadu a jejich nadšený a poctivý přístup k látce byl znát. Studenti své výstupy realizovali v kostýmech, za hudebního doprovodu, a především v angličtině, a doprovodili je i řádnou dávkou povedených hereckých výkonů.

Tracy Irish ocenila zpracování vybraných úryvků a s aktéry uspořádala krátkou improvizovanou besedu, v níž ji především zajímalo, jak studenti své postavy vnímali a proč si ke zpracování zvolili tak obtížnou shakespearovskou angličtinu.

Kvartáni svým představením ukázali, že herecký talent ani dávka nadšení pro divadlo jim nechybějí, a tak můžeme s napětím očekávat, jak si na konci školního roku poradí se svým absolventským představením. Všem hercům i Mgr. Marcele Haškové, která s nimi jejich výstupy připravovala, patří dík a uznání, které koneckonců vyjádřila i sama Tracy Irish.

VIDEO: Shakespeare in with Love

Ta se poté za doprovodu PaedDr. Hany Kuchyňkové, která návštěvu zaštiťovala, odebrala do třídy 2.B, kde se zúčastnila výuky literatury, v níž se probíral – jak jinak – William Shakespeare. Mgr. Jana Štědronská společně se studenty pojala téma Shakespeare z různých úhlů pohledu: rozebíraly se Shakespearovy sonety i ukázky z jeho dramat, ale zároveň se osobnost tohoto dramatika promítla v referátu o alžbětinském divadle. Studenti si také na výňatcích z díla Vladimíra Holana a dopisu Jana Wericha uvědomili nadčasovost Shakespearova díla. Tracy Irish pozorně přihlížela a ocenila vysokou úroveň hodiny i dovednosti studentů.

Vzácný host z Anglie se stal svědkem Shakespeara oživlého v originále žákovskými hlasy plnými emocí v doprovodu gest a pohybu a zároveň i v češtině v podobě úvah jako plodu žákovského intelektuálního pátrání po smyslu světa a prožívání jeho krásy transcendentální.

PaedDr. Hana Kuchyňková

Svou návštěvou Tracy Irish předznamenala svůj další program v České republice, protože už v pátek 9. prosince vedla na Britské radě celodenní seminář, kterého se účastnilo i několik aktérů z shakespearovského dopoledne na gymnáziu.