Střípky z gymnázia

Vánoční den gymnázia

,

Stalo se dobrou tradicí, že v poslední školní den kalendářního roku se ve foyer gymnázia sejdou pedagogové se svými studenty a ti mají možnost poslechnout si vánočně naladěný sbor, který si pro tuto příležitost připraví zvláštní program sestávající z koled a dalších vánočních písní. I letos, 22. prosince se v 10:30 foyer školy zaplnilo do posledního místa a sbor pedagogů zde předvedl dosud nejdelší komponovaný program. Zpívání bylo obohaceno o hudební doprovod některých vyučujících. Celé pásmo se setkalo s bouřlivým přijetím ze strany studentů a vytvořilo tak příjemný přechod k vánočním prázdninám.

Join the discussion