Střípky z gymnázia

Vandalové poničili gymnázium. Už zase.

,

Ještě ani neuplynuly dva týdny z prázdnin a tlupy potloukající se po Příbrami se už nudí. Po zkušenostech z minulých let už snad nikoho nepřekvapí, že jejich snadným terčem se opět stala budova gymnázia. Drahá plastová okna, ani ne rok stará fasáda – proč si nehodit kamenem? Vždyť kolik útočníků, kteří zde pravidelně rozbíjejí okna a ničí další části budovy, se policii podařilo „vypátrat“? Hned první prázdninový týden padla vandalům za oběť skleněná výplň okna v třídě bývalé sekundy a na několika místech byla poškozena také fasáda.
Marný boj s vandaly tak pokračuje a zdá se, že jediným alespoň trochu účinným nástrojem by mohlo být degradování volného prostranství před budovou na oplocený areál. Pozemek však, narozdíl od budovy, patří městu… O tom, že místo rizikové je, svědčí už sama blízkost několika nočních podniků a heren, které se nacházejí několik kroků od gymnázia. A také pozorný pohled do odpadkových košů (ne že by se dotyční s těmito odpadky namáhali chodit do košů, jde samozřejmě o stav po úklidu celého prostranství).