Střípky z gymnázia

Také němčináři soutěžili online

,

Ve čtvrtek 24. dubna se na gymnáziu konala celostátní on-line soutěže Němčinář roku. 33 studentů z 1., 2., 3. a 4. ročníků přišlo ověřit své dovednosti v německém jazyce v oblastech porozumění textu, porozumění situace z videoreportáže a v oblasti gramatiky.

Studenti v počítačových učebnách vyplňovali po dobu 60 minut on-line test, který pro tuto soutěž vypracovali specialisté z jazykové školy Akcent College. Test ověřuje jazykové dovednosti a znalosti na úrovni B1 – B2 evropského referenčního rámce. Konečné výsledky testu budou zveřejněny do 9. května. Nejlepší studenti budou také oceněni organizátorem soutěže, společností Czech-us, v. o. s.

Velký dík patří všem 33 studentům za hojnou účast a zájem o zlepšování se v dovednostech v německém jazyce.