Střípky z gymnázia

Šlechta v proměnách času

,

Ke školním kolům vědomostních olympiád přibyl na konci ledna dějepis. Studenti nižšího a vyššího gymnázia prokázali své znalosti historie ve dvou kategoriích. Tématem letošního už 51. ročníku dějepisné olympiády byla šlechta neboli aristokracie neboli nobilita. Zatímco první kategorie (tercie a kvarta) se soustředila na šlechtu od raného středověku do přelomového roku 1648, druhá kategorie (vyšší gymnázium) se zabývala zkoumáním středoevropské šlechty na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948.

Úkolem bylo například poznat známé české zámky na fotografiích, vysvětlit pojmy, jako je palatinát, alod či fideikomis, přiřadit povstání proti vrchnosti k osobě vládnoucího panovníka, rozpoznat módní styl na portrétech šlechtičen, doplnit text o povstání Chodů v čele s Janem Sladkým Kozinou nebo vyčíst informace z deklarace české šlechty z doby protektorátu Čechy a Morava.

Nejúspěšnější byl v kategorii I Martin Hrubec (kvarta), za ním se umístili Theodor Levanti, Matěj Praský a David Hora (všichni tercie). Kategorii II ovládla Ema Maříková (3.C), druhá byla Viktorie Stašová (kvinta) a třetí místo získala Sabina Karlíková (3.A).