Střípky z gymnázia

Skóre po 1. poločase

,

Vysvědčení sice dostanou studenti až ve čtvrtek, ale jejich pololetní skóre už učitelé znají a některá čísla můžeme vyčíst i ze statistik, které už jsou za uplynulé pololetí k dipozici.

Tak třeba tradiční statistika předmětů s nejhorším prospěchem – tomu (také tradičně) vévodí seminář a cvičení z matematiky, následován seminářem a cvičeními z chemie a diferenciálním počtem. Všechny tyto volitelné předměty mají průměr horší než 2,6. Mezi všeobecně vzdělávacími předměty je na tom nejhůře matematika, následována ruským jazykem a českým jazykem a literaturou.

Mezi třídami pak prospěchu – naopak  v dobrém slova smyslu – vévodí prima (průměrný prospěch 1,354), následována tercií a sekundou. Na vyšším gymnáziu pak prim co do prospěchu hraje oktáva, ze tříd čtyřletého studia pak 1.A. Naopak nejhůře ze všech si vedla 4.C, která tuto příčku pravidelně obsazuje už od 1. ročníku. Jen o něco lépe je na tom 2.B.

Nejvzornější třídou z hlediska docházky je prima, následována sekundou. Na opačném chvostu se nachází třída 4.A.

Pedagogové udělí na vysvědčení celkem 126 vyznamenání – plnou pětinu z nich v primě.

graf