Střípky z gymnázia

Sbor proškolen

,

Na konci pracovního týdne absolvoval celý pedagogický sbor Gymnázia Příbram pátý modul školení v rámci projektu Škola 21. Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků této jeho části se účastní omezený počet přihlášených škol ve Středočeském kraji. Sérii školení organizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje a byl spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem.

Během letošního a minulého školního roku absolvoval sbor gymnnázia celkem pět dvoudenních školení, která se týkala mimo jiné osobnostního rozvoje učitele, týmové práce či kooperativního učení. Poslední školení, které vedl Mgr. Miroslav Jiřička, bylo zaměřeno na motivaci a komunikaci ve vzdělávání.

Cílem projektu bylo rozvinout profesní kompetence učitelů tak, aby reflektovaly současné požadavky vývoje vzdělávání, které umožní systematické zvyšování profesní připravenosti učitelů pro realizaci kurikulární reformy.