Střípky z gymnázia

S češtinou do středověku

,

V rámci výuky českého jazyka a dějepisu se žáci prvních ročníků a kvinty vydali do Anežského kláštera v Praze, kde zhlédli stálou expozici Národní galerie Praha, která se týkala umění vrcholného a pozdního středověku v Čechách a ve střední Evropě.

Většina vystavovaných exponátů byla zhotovena v období vlády Lucemburků v Čechách, tím pádem se kolem této části dějin točila komentovaná prohlídka expozice. Ta se zabývala jak výtvarným uměním, tak i některými literárními památkami a studenti se tak nejen dozvěděli něco nového, ale také si připomněli látku probíranou v hodinách češtiny.