Střípky z gymnázia

S  Comeniem v Polsku

,

Od  1. 3.do 8. 3. 2011 prožila skupina 14 studentů projektu Comenius  pod vedením Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Bedřicha Rotha týden jarních prázdnin v polské Krzyzowe. Zde je po příjezdu  čekalo ubytování v mezinárodním studentském centru zrekonstruovaném z původního statku. Již název domu, kde jsme byli ubytováni  (Stáj) či budovy, kam se chodilo jíst ( Kravín),  vypovídal o původu areálu.

Večer 1. 3. proběhlo zahájení a seznamování s jinými národy; tedy s Nory, Poláky, Němci, Španěly a nově zapojenými Italy. Každý z následujících dní byl naplněn programem utvořeným hostiteli z partnerských škol z Kepna a Wroclawi. Každý stát se běhen týdne  představil svým národním tancem a následně připravenou prezentací na téma „Budoucnost evropských regionů“. Česká skupina měla jako podobor energetiku, a tak se zde objevila historie energie v České republice z pohledu Františka Křižíka a Viktora Kaplana, dále aktuální hit fotovoltaických elektráren a na konec scénka o energii z potravy.

Celý týden byli všichni studenti rozděleni do mezinárodních skupin, kde mohli lépe poznat své vrstevníky z jiných zemí. A tak se po ukončení konference všichni rozjeli zpět domů a po tomto příjemně prožitém týdnu zbyly jen vzpomínky.