Střípky z gymnázia

Reportáže GymTV na webu České televize

,

Školní televize Gymnázia Příbram je od září 2009 účastníkem projektu České televize Digináves. Členy tohoto programu jsou neprofesionální jedinci nebo skupiny zabývající se tvorbou videozpravodajství. Jejich úkolem je natáčet reportáže o dění v jejich regionu – kulturních a společenských akcích, významných událostech apod. Ty pak buď sami střihově zpracovávají nebo posílají do ČT, která výsledný produkt uveřejňuje na svých stránkách. GymTV do projektu přispívá reportážemi z akcí v Příbrami a okolí, v září to zatím byla mezinárodní výstava nožů a chladných zbraní a otevření klidové zóny Hořejší obora. Školní televize tak podstatným způsobem rozšiřuje svoji činnost, což také zanmená, že ne všechny reportáže, které redakce natočí, uvidí diváci v měsíčním školním zpravodajství – tam zůstane zachována rubrika Za humny s jednou reportáží z dění mimo školu. Spolu s těmi ostatními, které se nevejdou, si ji budou moci prohlédnout právě diváci serveru Digináves.

GymTV jako jeden z přibližně patnácti stálých účastníků projektu věří, že navýšením kvantity vyrobeného materiálu neutrpí jeho kvalita, ba naopak, a že tak přispěje k propagaci města Příbrami a jeho okolí v českých médiích.