Střípky z gymnázia

Pražské památky s primou

,

I letošní rok, tedy 14. května, se polovina třídy primy a paní ředitelka Iva Kadeřábková vydali do hlavního města Prahy, kde navštívili památky v okolí Pražského hradu v rámci výuky dějepisu. Počasí jim sice úplně nepřálo, ale i tak si studenti mohli projít Zlatou uličkou, zasednout do kostelních lavic baziliky sv. Jiří a projít si okouzlující katedrálou sv. Víta. Ale rozety a zdobené portály nebyly vše, žáci si mohli také projít Vladislavským sálem a prohlédnout si kopie českých korunovačních klenotů.