Střípky z gymnázia

Po dvaceti letech

,

Na gymnáziu prožili část svého mládí, nezapomenutelné čtyři roky. Ve školním roce 1995/1996 odmaturovali a každý z nich se vydal svojí cestou. Někteří se vídali i nadále, jiní své kontakty přerušili. Všichni studenti tehdejší 4.B se ale opět společně setkali na třídním srazu 10. června na Gymnáziu Příbram. Dvacet let poté, co složili svoji první velkou zkoušku dospělosti.

Nejprve si pod vedením knihovnice Edity Vaníčkové prohlédli budovu školy, která od dob jejich studia prošla velkými změnami. Po prohlídce nových, pro ně neznámých prostor jako například studentský klub, knihovna či hudební sál a výtvarný ateliér, navštívili také moderně vybavené odborné učebny a nahlédli do výuky. Poté zasedli do školních lavic a přišla je přivítat ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková.