Střípky z gymnázia

Oui! Je parle français!

,

Od úterý do čtvrtka (14. – 16. 11.) dvacítka studentů dokazovala své schopnosti porozumět a vyjadřovat se ve francouzštině. Skládali totiž mezinárodně uznávané jazykové certifikáty DELF, ty se na gymnáziu píšou už šestým rokem. Nejvíce studentů se přihlásilo na úroveň B1 (10), pak na A2 (8) a B2 (2).

Jako všechny ostatní jazykové zkoušky se i tato skládá ze 4 částí: porozumění psanému a mluvenému textu, sloh a nejobávanější ústní projev. Uchazeči mluvit o tématech, která jsou jim blízká a tím pádem jim to pomohlo lépe se vyjadřovat a částečně se zbavit nervozity.
Letošními zkoušejícími byli učitelé francouzštiny Daniel Kříž a Veronika Šedivá, ale i ředitel plzeňské Alliance française Fredy Tabourin.

K tomu,  aby student prošel,  musí mít minimálně polovinu všech bodů (50 bodů) a z každé části zkoušky více jak 5 bodů (maximum je 25). Oficiální výsledky vyjdou kolem 11. prosince, alors bonne chance!