Střípky z gymnázia

Online šerpování 4.A

,

Pěkně se obléct, učesat a vyfotit se na třídní tablo. Tak zněl původní úkol pro třídu 4.A. Z důvodu pandemické situace mělo focení proběhnout online formou, a tak se studenti spolu s třídní učitelkou Libuší Fořtovou sešli v pátek 16. dubna v šest hodin odpoledne na tak zvané Slavnostní třídnické hodině přes službu Google Meet. 

Záhy se ale k hovoru začali připojovat uživatelé, kteří se na tablo se studenty běžně nefotí. Kromě paní ředitelky a několika vyučujících se připojili i uživatelé, jež podle jména zprvu nešlo identifikovat. V ten moment se studenti dozvěděli, že ono focení bylo pouhou záminkou pro mnohem vznešenější akci. Slavnostní šerpování. 

Za zády studentů se postupně začali objevovat jejich nejbližší, kterým byl záměr paní třídní učitelky už dávno znám. Proslovem zahájila šerpování paní ředitelka. Poté následovalo předvolávání jednotlivců, kterým většinou rodinní příslušníci předali šerpu a uvedli je tak do „stavu maturantského“. Již dříve zmiňovaní tajemní uživatelé byli blízcí, kteří by se jinak šerpování nemohli účastnit (babičky, tetičky, sourozenci atd.).

Každý ze studentů měl prostor vyjádřit několika větami své myšlenky a pocity, přičemž ve valné většině z úst studentů zněla slova díků. Slavnostní večer byl zakončen přípitkem.

Ačkoliv se vyskytlo pár technických chyb, natolik výjimečnou atmosféru rozhodně nezkazily. Smích, slzy, dojetí, spousta krásných pocitů. Mnohokrát vyřčené slovo díky bylo na místě. Děkujeme tímto tedy ještě jednou všem, kteří se na této krásné akci podíleli. Našim blízkým, paní ředitelce, vyučujícím, a především naší skvělé paní třídní učitelce Libušce Fořtové, která celou událost iniciovala a připravila pro své studenty jedinečné překvapení.

Dojmy některých studentů ze 4.A

Student 1: Vděk. Pokud bych měla vybrat pouze jedno slovo, které bych spojila s naším online šerpováním, bude to právě vděk. Jsem nesmírně vděčná naší paní třídní, že i v tak nelehké době byla ochotná zařídit takovou akci a že se jí povedlo udržet ji až do konce v tajnosti. Lepší překvapení si student asi nemůže ani představit.

Student 2: Vždy, když si na tuhle akci vzpomenu, tak mám hned úsměv na tváři a srdce mi radostí a vděčností poskočí, protože to byl opravdu nádherný a nezapomenutelný zážitek. Na začátku sice asi většina z nás trochu strnula v momentě, když nás paní učitelka poprosila, zda bychom po ošerpování mohli říci pár slov. Avšak nakonec jsem byla vděčná, že můžu takto všem poděkovat, protože díků není nikdy dost a tady bylo komu děkovat. Proto ještě jednou říkám jedno velké děkuju všem, kteří tam byli, a paní učitelce Libušce Fořtové za zorganizování tohoto úžasného překvapení.

Student 3: Bylo to velmi příjemné překvapení, které opravdu nikdo nečekal. Nahradit si prostřednictvím videohovoru alespoň něco z našeho maturitního roku byl skvělý nápad, za který patří dík všem, kdo se na něm podíleli. Myslím, že to můžeme zařadit k hezkým vzpomínkám, které si z gymplu odnášíme.

Student 4: Vyhrkly nám slzy do očí, když jsme viděli, kolika lidem na nás záleží. Dostalo se nám obrovské podpory ze strany rodiny i profesorů. Najednou jsem cítila, že nikdo nezapomněl. Že jsou s námi i v těchto náročných dobách, když už se zdá, že nezbylo nic hezkého. Připraveni nás podpořit. Bylo úžasné pocítit lásku a obětavost paní profesorky třídní. Pohltil nás neskutečný nával pozitivní energie. A za to upřímně a ze srdce děkujeme!

Student 5: Šerpování pro mě bylo opravdu překvapením, o kterém jsem se dozvěděla až v momentě, kdy jsem spatřila celou rodinu s šerpou a s růží. V té chvíli mě zcela pohltilo dojetí a dodalo mi to naději v dnešní beznadějné situaci.