Střípky z gymnázia

Odchody a příchody

,

Konec června a konec srpna dělí jen dva měsíce. Ty ale mnohým utekly jako voda. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci gymnázia se tak znovu sešli v jídelně, aby zahájili další školní rok. A jestliže závěr června byl ve znamení loučení, začátek přípravného týdne znamenal vítání. V minulém školním roce se po 40 letech s učitelskou dráhou na gymnáziu rozloučil Mgr. Miroslav Bajer, kterému za jeho práci a přínos patří velké poděkování, a školu opustily také Mgr. Tereza Pahorecká – ta se bude věnovat práci se seniory, a Mgr. Hana Zachová, která bude působit v jiné škole. V tomto týdnu se už na gymnáziu „zabydlují“ Ing. Ivo Bešťák, posila sekce výpočetní techniky, a Mgr. Hana Sedláčková, kterou studenti poznají coby vyučující zeměpisu a matematiky.

Přípravný týden tradičně obnáší řadu schůzí jak sboru, tak jednotlivých předmětových komisí, opravné zkoušky a samozřejmě individuální přípravu pedagogů na začátek září.